ابزارهای تست و کالیبراسیون تجهیزات ارتعاش سنجی
دقیقترین، کاملترین و در عین حال ارزانترین کالیبراتوری که ما طیِ 25 سال گذشته تا به امروز تجربه کرده ایم
Multi Signal Calibrator/Dynamic Signal Simulator
نوشتار پنل نمایشی برای رؤیت مناسب از طریق وب  است
ایجاد انواع سیگنالهای دینامیکی مثل ارتعاشات ، دور/تاکومتر، شتاب سنجِ شارژ، 4-20mA و ...
برای تست صحت قرائت تجهیزات ارتعاش سنجی خود یا پیمانکارانتان دیگر نیازی به کالیبراتورهای گرانقیمت و
حساس مکانیکی ندارید. با مالتی کالیبراتور الکترونیکی در هر زمانیکه به صحت قرائت دستگاهها شک میکنید به
سهولت، با حداکثر سرعت و حداقل قیمت میتوانید انواع تستهای مورد نیاز را انجام دهید و تکلیف صحت کارکرد
تجهیزات را در محل روشن کنید. برای آشنائی با روش کار دو مثال در پی معرفی دستگاه ارائه شده است.
امکانات عمده مالتی کالیبراتور یا سیگنال سیمولاتور دینامیکی *
مالتی کالیبراتور دارای 7 خروجی مختلف به شرح زیر می باشد و از این نظر کاملترین در
جهان است:
شتاب سنج ICP (یا IEPE) یا سرعت سنجِ IEPE (شتاب سنج با خروجیِ سرعت)
خروجی ولتاژ mV (برای جایگزینی هر نوع سنسور دینامیکی مثل انواع پیک آپهای
ارتعاشات، آمپر و...). (دستگاه برای پیک آپ های سرعت Velocity منوی مستقل
دارد).
تاکومتر (TTL) و Flow با خروجی TTL
خروجی شتاب سنج شارژ pC
شدت جریان Loop Power (برای مثال شبیه سازی سنسورهای 4-20 mA یا تست
PLC)
اندازه گیری ولتاژ Bias شتاب سنجها با چراغهای LED نمایشگر وضعیت
سنسور/کابل
خروجی Optical دور (Optical Speed Output (OSO))
مهمترین ویژگیها:
باند فرکانسی از 1Hz تا 10,000. Hz (وابسته به سنسور انتخابی)
دامنه سیگنال قابل تنظیم از 10 mV تا 10,000 mV (وابسته به سنسور انتخابی)
دقت دامنه ±1%
دقت فرکانسی ±0.1%
مثالی از طرز کار:
فرض کنید می خواهیم برای اطمینان از صحت عملکرد یک دستگاه ارتعاش سنج یا مانیتور که با
سنسور شتاب سنجِ عادی کار میکند از دستگاه مالتی کالیبراتور استفاده کنیم. (شتاب سنجِ عادی یا
متداول نوعی است که با نام ICP (یا IEPE) شناخته میشود. این شتاب سنجها دو سیمه بوده و نیاز به
تأمین برق دارند.
دستگاه ارتعاش سنج را به پورت BNC کالیبراتور که با نامِ IEPE مشخص شده متصل میکنیم، مثل تصاویر پائین صفحه.
در صورت نیاز حساسیت (Sensitivity (mv/g)) پیش فرض نمایش داده شده روی کالیبراتور، و فرکانس، را تغییر میدهیم. (شکل بالا)
در مرحله بعد نوع پارامتر ارتعاشی دلخواه، (سرعت، شتاب یا جابجائی)، را انتخاب میکنیم. در قدم بعد کالیبراتور مقدار
دامنه ارتعاش، فرکانس و نوع دامنه RMS/Peak/P-P)) آماده ارسال به ارتعاش سنج را نمایش میدهد. اگر مایل باشیم
میتوانیم مقدار دامنه و نوع آن را هم تغییر داده و دستور شروع ارسال سیگنال را بدهیم.برای مثال شکل روبرو در صورت
اجرا سیگنالی با شدت 3.12 mm/sec با فرکانس 100 هرتز به ارتعاش سنج ارسال خواهد کرد.
پایانِ تست: دستگاه ارتعاش سنج، با توجه به دقت نزدیک به صد در صدی کالیبراتور، باید عددی برابر یا بسیار نزدیک به دامنه نمایش داده شده روی کالیبراتور را نمایش دهد. در غیر اینصورت، با فرض درستی تنظیماتِ دستگاه و سالم بودن کابل اتصال، دستگاهِ ارتعاش سنج نیاز به تعمیر/کالیبراسیون خواهد داشت.
تست صحت کالیبراسیون ارتعاش سنج با تغذیه سیگنالِ شتاب سنج
تغیین فرکانس و حساسیت دلخواه
کالیبراتور آماده ارسال سیگنال به آنالایزر
شرح کوتاهی از سایر امکاناتِ مالتی کالیبراتور
یک نمونه نتیجه تست شتاب سنج که گویای وضعیت اتصال کوتاه است
تست سلامت شتاب سنجهایِ ICP
شتاب سنج را به پورت ذیربطِ کالیبراتور متصل میکنیم. دستگاه وضعیت سلامت ستِ شتاب
سنج و کابل را به دو روش نشان میدهد. یکی از طریق صفحه نمایش دستگاه و دیگری از
طریق سه چراغ LED تعبیه شده روی محفظه دستگاه مثل شکلهای روبرو.
تست صحت قرائت دور یا سیگنالِ تاکومتر:
تردید در خصوص صحت قرائت دور و/یا زاویه فاز در میان کاربران نسبتاً رایج است. برای رفع تردید، کافی است دستگاه را به خروجیِ TTL مالتی کالیبراتور متصل کنید. دوری که در کالیبراتور ست کرده اید را باید عیناً روی دستگاه ببینید. اگر قرائتها یکی بود طبعاً خرابی از سنسور یا کابل آن است.
تست صحت قرائت دور با تعیین دور دلخواه
تست کالیبراسیون با شبیه سازی هر نوع سنسور دینامیکی، با تغذیه سیگنالِ AC:
برای مشاهده میزان دقت این کالیبراتور و آشنائی با طرز کار آن روی همین خط کلیک کنید.
مالتی کالیبراتور اجرای کاملترین و حرفه ای ترین تست کالیبراسیون را با ایجاد سیگنال سنیوسی در برد از 1Hz تا 10,000 Hz و
دامنه 10mV تا 10,000 mV فراهم می کند. بدیهی است در این مد صحت قرائت دستگاه آنالایزر در زمان کار با هر نوع سنسورِ
دینامیکی تست میشود. در کالیبراتور ابتدا سیگنال معادل سیگنال ارسالی از سنسور مورد نظر (به میلی ولت) با دامنه (RMS, Peak, P-
P) و فرکانس مورد نظر در برد فوق الذکر تنظیم میشود. دستگاه باید عیناً همان مقادیر را در دامنه کلی یا طیف/شکل موج نمایش دهد.
تست صحت قرائت هر سنسورِ دینامیکیِ  دلخواه
برای مشاهده میزان دقت این کالیبراتور و آشنائی با طرز کار آن روی همین خط کلیک کنید.
تست صحت قرائت ترانسمیترهای Loop Power از جمله سنسورهای شتاب/سرعتِ 4-20 mA:
گذشته از انواع ترانسمیترهای فشار، دما، شدت جریان و غیره، که خروجی 4-20mA دارند، ترانسمیترهای ارتعاشات با همین نوع خروجی نیز مدتی است که رایج شده اگرچه سیگنالِ این ترانسمیترها دیگر
قابل آنالیز نیست چون سیگنالِ DC است. این ترانسمیترها به Loop Powered هم معروف اند چرا که برق آنها در مدار بسته توسط سیستم قرائت کننده، مثل PLC، تأمین میشود. صحت قرائت این سنسورها،
گذشته از خود سنسور، به سلامت سیستم کابل، تأمین برق و سلامت و تنظیم صحیح سیستم قرائت کننده وابسته است.
برای اطمینان از صحت قرائت، تفکیک و شناسائیِ عامل خطا/خرابی یا عدم قرائت، مالتی کالیبراتور را باید بجای ترانسمیتر در مدار قرار داد و پارامتر ذیربط  مثل فشار، دما، ارتعاشات و مقدار ماکزیمم و
مینیمم پارامتر را هم تعیین کرد. در مرحله نهائی مقدار پارامتر دلخواه را در کالیبراتور تعیین و ارسال سیگنال شروع میشود. دستگاه قرائت باید همین مقدار را قرائت کند. در مورد سنسورهای ارتعاشات، و
البته سایر ترانسمیتر ها، میتوانید با انتخاب منوی Current فقط میزان mA مورد نظرتان را در کالیبراتور وارد کنید.
ارسال سیگنال mA (4-20mA)
تعیین نوع سیگنال (دما، فشار، ارتعاش...)
تعیین ماکزیمم و مینیمم کمیت (مثلاً 0-50psi)
تعیین مقدار و  ارسال سیگنال به دستگاه قرائت
تست صحت قرائت ترانسمیترهای Loop Power از جمله سنسورهای شتاب/سرعتِ 4-20 mA:
برای تست صحت کارکرد این نوع شتاب سنجها، یا سیستم قرائت آنها، کالیبراتور، مثل حالت شتاب سنجهای عادی، بجای شتاب سنج به دستگاه ارتعاش سنج متصل و پس از تعیین مقدار حساسیت سنسور میتوان میزان ارتعاشات دلخواه با واحد مورد نظر، سرعت/شتاب/جابجائی، را به دستگاه ارسال کرد.
تست عملی دقت سیگنال ارتعاشی ایجاد شده توسط مالتی کالیبراتور
ما میزان دقت یا Accuracy و پایداری سیگنالِ مالتی کالیبراتور را با دو آنالایزرِ حرفه ایِ CMx9 و A4300- X7 عملاً آزمایش کردیم که نتایج ذیلاً ارائه شده است. این تستها
تست ضربدری هم هستند چرا که دقت خود آنالایزرها را هم به نمایش میگذارند:
شبیه سازی سیگنال شتاب سنج با خروجیِ شارژ
1- تست با آنالایزرِ CMx9
ولتاژ و فرکانس تعیین شده برای مالتی کالیبراتور:
264 mV ر فرکانس 100 Hz
ولتاژ قرائت شده در CMx9، دامنه کلی: 263 mV
ولتاژ و فرکانس در شکل موج و طیف: 262 mV
در 100 Hz
تمام مقادیر دامنه Peak-to-Peak است.
اتصال کالیبراتور به آنالایزر (بجای سنسور ارتعاشات)
2- تست دقت با آنالایزرِ X7
ولتاژ و فرکانس تعیین شده برای مالتی کالیبراتور: 10 mV در
فرکانس 5000 Hz
جابجائیِ قرائت شده در X7، دامنه کلی: 0.001 Micron RMS
شتاب و فرکانس در طیف شتاب: 0.1g در 5000 Hz
پیک در شکل موج: 0.14 g Peak
میزان پایداری مقادیر در تکرار اتوماتیک اندازه گیریها طی چند ثانیه:
صد در صد
2- در این تست هدف اصلیِ ما مشاهدة میزان دقت آنالایزرِ X7 در اندازه گیری دامنه های جابجائیِ بسیار کوچک بود و اینکه آیا اکس 7
قادر به اندازه گیری ارتعاشی با دامنه جابجائیِ یک نانومتر یا 0.001 Micron هست یا خیر؟
قرائت اولیه سیگنال ارسالی از کالیبراتور
ثبات سیگنال ارسالی/ضبط پی در پیِ سیگنال با آنالایزر
شکل موج فشرده سیگنال ارسالی از کالیبراتور
روند تغییرات دامنه سیگنال ارسالی از کالیبراتور
در 28 امین سال تأسیس شرکت خدمات مهندسی استاک این اولین باریست که ما دامنه 1 نانومتر یا 0.001 میکرون را روی یک آنالایزر ارتعاشات مشاهده کردیم.
سیمولاتور های سادة شتاب سنج:
ساده ترین و ارزانترین راه تست تجهیزات ارتعاش سنجی که با شتاب سنج
های متداول ICP کار میکنند استفاده از سیمولاتورِ ساده شتاب سنج است.
سیمولاتورِ ساده شتاب سنج یک سیگنال سینوسی با یک دامنه و یک فرکانس ثابت ایجاد میکند. سیمولاتور
بجای شتاب سنج به دستگاه ارتعاش سنج متصل میشود در نتیجه دستگاه باید همان مقدار دامنه و در مورد
طیف فرکانس را نمایش دهد.
سیمولاتور شتاب سنج
تست سلامت شتاب سنج
دستگاه تستِ Gap و نصبِ سنسورهای غیر تماسی
تست شتاب سنج:
برخی سیمولاتورهای شتاب سنج دارای امکان تست سلامت شتاب سنجهایِ رایج (ICP/IEPE) نیز هستند.
روش کار مثل روشی است که در دستگاه مالتی کالیبراتور که در بالا معرفی شد ارائه میشود.
در تصویر روبرو یک نمونه دستگاه سیمولاتور شتاب سنج را در دو وضعیت کاری یکی در حالت
سیمولاتور شتاب سنج، در حال اتصال به آنالایزر A4300- X7، و در وضعیت تست یک شتاب سنج
مشاهده میشود.
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات تفصیلی با ما تماس بگیرید.
این دستگاه به خروجی بافرِ Gap، که یک پورت BNC روی مانیتور Gap
سنسور غیر تماسی است، متصل میشود و ولتاژ سنسور را قرائت میکند.
این ولتاژ بطور معمول، برای سنسورهای متداول در ماشین آلات حساس،
در حالتی که سنسور در وسط برد کاری خطی خود مستقر شده باشد حدود
12 ولت است.
-1
-2
-3
هرچه سنسور به شافت نزدیکتر باشد ولتاژ کمتر و هر چه دورتر باشد
ولتاژ بیشتر میشود. یک سری چراغ LED روی محفظه دستگاه نصب شده
که دور شدن/بودن و یا نزدیک شدن/بودن به شافت را نشان میدهد که
خصوصاً موقع نصب سنسور کمک مؤثری برای نصب سنسور در مکان
مناسب میباشند.
خروجیِ Gap مانیتور
چراغهای راهنما برای دور کردن
یا نزدیک کردن سنسور غیرتماسی
به شافت در زمان نصب
ولتاژ سنسور (بیانگر فاصله
سنسور از شافت)
-4
سيمولاتور دور، با امکان افزایش یا کاهش پیوسته دور:
این دستگاه برای تست عملکرد سیستمهای اندازه گیری و کنترل دور
خصوصاً در مرحلة روشن کردن/خاموش کردن ماشین، بدون نیاز به
استارت واقعی ماشین، با شبیه سازی سیگنال دور بوده و شاید تنها
دستگاه موجود در بازار جهانی بدین منظور باشد. با این دستگاه امکان
تست Over Speed بدون نیاز به راه اندازی واقعی ماشین آلات نیز
وجود دارد.
در این دستگاه تعداد پالس در هر دور و سرعت افزایش/کاهشِ دور قابل تنظیم است.
نمايش دور
شتاب افزایش دور
شتاب کاهش دور
مدت ثابت نگه داشتن دور
تعداد پالس در هر دور
 
 
برای دریافت بروشور فارسی مالتی کالیبراتور با ما تماس بگیرید