Condition Monitoring Products
2022-2023
قابلیت ضبط سیگنالهای خام یا Recording:
در زمان اندازه گیری میتوانید فقط سیگنالهای خام را به مدت دلخواه، در بسته های تا حجم 1 گیگابایت، با مدولِ Recorder ضبط کنید و مطالعة سیگنالها را، عملاً با امکانات نامحدود، در هر وقت مناسبی که دوست دارید با کمک آنالایزرِ مجازیِ VA5 Pro در کامپیوتر انجام دهید.
اهمیت Recording و اجرایِ انواع آنالیزها با ست آپهای دلخواه بدون نیاز به مراجعه مجدد به محل ماشین را با کمک یک Case Study روی یک موتور-فن هواساز در فایل PDF زیر تشریح کرده ایم.
فیلم کوتاه لرزش پره های فن خنک کننده موتورِ (موتور-فن هواساز)
علت انتخاب ماشین فوق برای نمایش اهمیت Recording اشکال یا عیب جالبی است که بطور اتفاقی با کمک یک چراغ استروب روی فن خنک کننده موتور مشاهده شد. این اشکال را میتوانید در فیلم کوتاه روبرو ، مشاهده کنید. 
برای آشنائی با دستگاه مجازی، Vitual Unit، میتوانید ويدئوی زیر را مشاهده کنید. در صفحات دانلود هم ویدئو های آموزشی متعددی که با کمک همین دستگاه تهیه شده اند ارائه شده است.
A4300- X7, Recorder Mode
قبل و بعد از رفع عیب
توجه: دستگاه و نرم افزارِ مجازی CMx9 با نسخه جدید با نام VA5 Pro جایگزین شده است.
فایل PDF: اهمیت Recording و آنالایزرِ مجازی
ویدئوی معرفی آنالایزرِ مجازیِ به فارسی