Condition Monitoring Products
2022, 1401 تابستانِ
دانلود بروشورها
جهت دانلود نرم افزار و Firmware تجهیزات لطفا به سایت سازنده، adash.com ، مراجعه فرمائید.
جهت مشاهده/دانلود فایلها و ویدئوهای قبل از به روز آوری این سایت روی همین خط کلیک کنید.
A4500- VA5 Pro
بروشور فارسی VA5 Pro
بروشور انگلیسی VA5 Pro
A4300- X7
بروشور فارسی X7
ویژگیهای X7
بروشورانگلیسی X7
A4900- Smarty Group
بروشور فارسی گروه اسمارتی
اندازه گیریهای قابل ذخیره سازی در اسمارتی ام
بروشور انگلیسی گروه اسمارتی
A4900- Vibrio Ex
نسخه ضد انفجار اسمارتی ام
بروشور فارسی Vibrio Ex ضد انفجار
بروشور انگلیسی Vibrio Ex ضد انفجار
A4910- LubeSmart
بروشور فارسی لوب اسمارت
منوال  انگلیسی لوب اسمارت
بروشور فارسی چراغ استروب A4950
منوال جیبی انگلیسی چراغ استروب
A4950
A4950- Strobe Light
A3800- Online Monitor
بروشور انگلیسی مانیتورِ پایش A3800
راهنمای قدم به قدم انگلیسی مانیتورِ پایش A3800
 
Top of Page
Top of Page